Het Alumninetwerk

In de huidige wereld zal de professional nooit zijn uitgeleerd. Door het onderhouden van een netwerk en het blijvend opdoen van kennis is de professional beter instaat zijn/haar taken op het gebied van security uit te voeren.

Om hierop in te spelen is het SMSP-alumninetwerk in het leven geroepen. Het alumninetwerk biedt oud-SMSP’ers de mogelijkheid om onderling contact te houden en geeft huidige SMSP leden toegang tot de kennis en kunde van de huidige generatie security professionals.

Het onderhouden van sociale- en professionele contacten is zoals gezegd één van de kernpunten van het alumninetwerk. Daarnaast richt het netwerk zich op kennisdeling tussen de huidige generatie studenten en de oud-SMSP’ers. Met de diverse praktijkervaringen die de alumni-leden hebben opgedaan kunnen zij bij elkaar terecht voor expertise en kunnen zij huidige studenten Security Management inspireren met verhalen over ons prachtige vakgebied.

Om dit te bereiken zal eens per jaar een diner worden georganiseerd in de standplaats Apeldoorn. Daarnaast zullen de alumni-leden alle ruimte krijgen om zelf kennissessies, bedrijfsbezoeken of masterclasses te organiseren ten behoeve van de verdere professionalisering van de gemotiveerde student/professional.

Aan het alumni-lidmaatschap zitten geen kosten verbonden. Wél zijn er eisen omtrent lidmaatschap opgesteld. Deze eisen en meer informatie over het alumninetwerk is opgenomen in het door het SMSP-bestuur goedgekeurde Alumni beleid, dit beleid is hier te downloaden.

Het alumninetwerk wordt op facilitaire wijze aangestuurd door het alumnisecretariaat. Dit secretariaat probeert de kernpunten van het alumninetwerk na streven en werkt hierbij samen met het zittende SMSP-bestuur. Verdere informatie over het alumni secretariaat is tevens opgenomen in het Alumnibeleid.

Het alumninetwerk van het SMSP:

Voor de verdere professionalisering van de gemotiveerde professional!