Over ons

For English, click here

SMSP

In het kort
Het Security Management Studentenplatform (SMSP) is opgericht ter ondersteuning van de professionalisering van de gemotiveerde student. De vereniging helpt bij het opbouwen van een netwerk en organiseert masterclasses en evenementen als toevoeging op het lesprogramma van de opleiding.

SMSP wil met presentatie- en communicatietraining, werkveldgerelateerde workshops, masterclasses, vakgerelateerde bezoeken en lezingen de student verder professionaliseren, de leden meer kennis laten maken met de branche en zo het netwerk van de student vergroten.

Achtergrond
De Saxion opleiding Security Management is een jonge opleiding die is opgericht vanwege de vraag vanuit het werkveld naar jonge Security professionals. Tijdens het eerste leerjaar werd voor de pioniers en de latere oprichters van het studentenplatform duidelijk dat er een wens was voor buitenschoolse activiteiten. Op de opleiding benadrukt men hoe belangrijk je professionele houding is tegenover je toekomstige werkgever en dat het werken aan je netwerk nu al van groot belang is. Het bezoeken van vakbeurzen en congressen is hierbij zeer leerzaam maar voor de studenten niet altijd even goed te betalen. De oprichters zagen hier een taak voor een vereniging waar gemotiveerde studenten terecht kunnen.

In de vakwereld van Security Management wordt wel eens gezegd dat je telefoon, en dan vooral de contactenlijst, je belangrijkste tool is die je in je assortiment hebt. SMSP streeft ernaar om de contactenlijst van de studenten al tijdens de opleiding te laten groeien. Via het platform kunnen studenten bijvoorbeeld bijeenkomsten van vakverenigingen en vakbeurzen bezoeken. De studenten hebben dan alle gelegenheid om in contact te komen met mensen uit het werkveld. Daarnaast ontplooien we ook op informeel vlak activiteiten; een goede sociale sfeer is immers belangrijk voor een effectieve werkomgeving.

De insteek van SMSP is op de eerste plaats professioneel. Ervaring leert ons dat zonder studentenplatform de meeste studenten de kroeg ook wel weten te vinden. Daar hoeft SMSP geen verdere ondersteuning in te bieden en wordt dan ook niet als taak opgenomen. Desalniettemin worden er ook een aantal maal per jaar informele en gezellige bijeenkomsten of activiteiten georganiseerd. Wij gebruiken deze bijeenkomsten om de Algemene Ledenvergadering te houden, een tussentijdse vergadering of additionele zaken te bespreken. Daarnaast zijn deze avonden ook een belangrijke methode voor teambuilding.

Tevens participeert SMSP in de introductie voor de kersverse eerstejaars studenten van de opleiding. Dit is een zeer belangrijk event waarin de eerstejaars naast de opleiding ook van de studenten te zien en te horen krijgen hoe belangrijk een professionele houding is en wat het belang is van de gastcolleges en hoe leuk deze zijn. Daarnaast is het opzetten van een klas als sociaal geheel van belang voor het creëren van een prettige leeromgeving.

Wil je lid worden van SMSP? Kijk dan bij contact hoe je je kan opgeven!