De organisatie

Het Security Management Studentenplatform (SMSP) is een platform van studenten, voor studenten. De vereniging draait volledig op “goodwill” en de inzet van vrijwilligers. Als vereniging zijn wij trots op dit team en de bijdrage die zij willen leveren om de verenigingsdoelen na te streven.

De vereniging bestaat uit een Raad van Advies en het bestuur. Ook heeft het SMSP twee ereleden.

Ereleden
Ereleden worden door het verenigingsbestuur aangewezen vanwege hun grote waarde voor het SMSP.

Trijntje van Dijk
Sinds woensdag 10 juni 2015 is Trijntje van Dijk het SMSP’s eerste erelid. Mevrouw Van Dijk heeft als opleidingscoördinator de Security Management opleiding opgestart en heeft gedurende de eerste vier jaren het SMSP door en door gesteund. Het SMSP wil haar graag bedanken, mevrouw Van Dijk zal altijd welkom zijn bij de vereniging!
image-3259284

Jan van Twillert
De heer Van Twillert verzorgt al enige jaren de masterclass Predictive Profiling voor leden van het SMSP. Tijdens deze intensieve week leert hij ons de ins en outs van dit vakgebied. Hij weet onze leden keer op keer op een enthousiaste en interactieve manier mee te nemen in de wereld van profiling. Wij zijn trots op de goede samenwerking en hopen dat er nog vele jaren mogen volgen!

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Zij streven de verenigingsdoelen na en zorgen dat de vereniging zonder problemen kan functioneren. Daarnaast vormen zij de dagelijkse organisatie van de vereniging.

Het huidige bestuur (zesde bestuur)

v.l.n.r. Jonathan Nijhof (Algemeen bestuurslid), Lukas de Jonge (vicevoorzitter), Xavier Nap (voorzitter), Rembrandt Bruil (secretaris) en Dorien Lokhorst (penningmeester).

Vijfde bestuur

v.l.n.r. Mark van der Linden (secretaris), Lucas van den Berg (voorzitter), Jesse Nanninga (vicevoorzitter), Mitchell Aalten (penningmeester) en Jelmer Pince van der Aa (Algemeen bestuurslid).

Vierde bestuur

Rutger van Leerdam (Voorzitter), Jaap Muijs (Vicevoorzitter), Hanna van der Horst Bruyn (Algemeen bestuurslid), Lotte Hendriks (Penningmeester), Steven Mikus (Secretaris)

Derde bestuur

Bestuursfoto site
Coen Herwegh (Coördinator activiteiten), Max Siersema (Secretaris), Rosa (Vicevoorzitter), Rutger Weyenberg (Voorzitter), Benjamin van Overbeek (Penningmeester).

Tweede bestuur
Het tweede bestuur is vooral bezig geweest met het reguleren van de vereniging. Door beleidsstukken en plannen te schrijven kan worden gezorgd dat de komende besturen zich gemakkelijker kunnen handhaven in hun functie. Dit leidt op langer termijn tot plangerichter werken wat zorgt voor een grotere meerwaarde voor de leden.

238901_583x827_306344o
Daniel Morpey (Voorzitter) (v. r.), Stefan Mol (Penningmeester) (v. l.),
Erik Becker (Secretaris) (m. r), Christopher Nield (Hoofd commissies) (m. l.),
Luuk van Empel (Algemeen Bestuurslid) (3e rij l.), Robin Hafkamp (Algemeen Bestuurslid) (3e rij r.), Sander Cortenraad (Vicevoorzitter) (achteraan).

Eerste bestuur (oprichters)
Het eerste bestuur heeft vanuit de vraag vanuit de studenten het SMSP opgericht. Zij hebben de koers gezet voor de vereniging en evenementen georganiseerd om aan deze vraag te voldoen.

KV190163(v.l.n.r.) Jaap Verhees (Voorzitter), Joey Post (Secretaris), Robbert van Velsen (Alg. Bestuurslid),
Koen Bergmans (Penningmeester), Herman Hoekstra (Hoofd commissies).