Vacatures

Hieronder zijn alle huidige vacatures voor het SMSP weergegeven. Alle vacatures worden tevens per mail of tijdens de ALV aan de leden bekendgemaakt.
Als er geen vacature beschikbaar is, is het altijd mogelijk om ons een open vacature te sturen via de mail. Zie hiervoor onze pagina met contactinformatie.

Bestuursvacatures
Periode: studiejaren 2018-2019 tot en met 2019-2020
– Voorzitter

– Vicevoorzitter

– Secretaris

– Penningmeester

– Algemeen bestuurslid

Toelichting Functieprofielen-smsp

Overige vacatures
Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar.